METODOLOGIA

foto2

AC CONCURSAL TEAM i el seu equip d’advocats i economistes actuen sota els paràmetres professionals de màxima qualitat, transparència i flexibilitat en el servei donat; objectiu aconseguit a través de la formació constant de cadascun dels seus components, adaptant-nos a les necessitats del procediment concursal de qualsevol dimensió i ubicació.

AC CONCURSAL TEAM utilitza per a la gestió dels concursos les Tecnologies de la Informació i Comunicació, facilitant l’accés a la informació, l’optimització de recursos i la facilitat en la gestió de l’operativa del concurso.