ESPECIALITAT

ESPECIALIDADES_S

A AC CONCURSAL TEAM estem en condicions de poder oferir-los els professionals adequats a les seves necessitats, be siguin econòmiques, jurídiques o judicials. Els serveis que podem oferir-los son:

Concursal.
• Preparació, estudi i presentació en els Jutjats de procediments concursals.
• Assessorament davant situacions d’insolvència, des del diagnòstic i l’adopció de mesures pre judicials fins el propi procediment concursal.
• Revisió de plans de viabilitat.

Assessorament processal i arbitratge.
• Arbitratge.
• Procediments concursals.
Pericial.
• Quantificació de danys i perjudicis.
• Accions de reintegració.
• Valoracions societàries.
• Elaboració d’informes pericials davant de la jurisdicció civil, penal, social i contenciós-administrativa.