PRESENTACIÓ

cropped-logo

AC CONCURSAL TEAM és una societat professional integrada per un grup expert de professionals de l’àmbit econòmic i jurídic, l’objecte principal del qual és donar resposta a les necessitats plantejades en els Jutjats Mercantils en la prestació de serveis com a Administradors Concursals principalment.
AC CONCURSAL TEAM es va fundar i configurar com un equip expert i pluridisciplinar de professionals de l’àmbit de l’advocacia i de l’economia, especialitzats en matèria concursal, dret mercantil i viabilitat empresarial.
AC CONCURSAL TEAM és una societat capaç de afrontar con total garantia procediments que impliquen assumir la gestió directa de empreses en situacions de concurs, i després d’un acurat estudi econòmic-jurídic, poder actuar donant viabilitat a les esmentades empreses, ajudant a mantenir l’activitat productiva i la conservació del major número possible de llocs de treball, o be en cas contrari actuar amb la màxima diligència en la liquidació d’actius si calgués, sempre en defensa dels interessos del concurs.